.

Przyjęcie samochodu do serwisu od marca 2020 odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Klienci są proszeni do zastosowanie się do poniższych zasad:

  1. Przejęcie auta do naprawy realizowane jest poprzez oddanie samochodu do serwisu w strefie serwisu. Doradca przyjmuje Klienta przy stanowisku obsługi, które jest zabezpieczone osłoną z pleksi. Odbiera kluczyki do samochodu oraz ustala, czego ma dotyczyć naprawa.
  2. Prosimy Klientów przed wejściem do strefy serwisu o założenie maseczki, zdezynfekowanie rąk oraz zachowanie minimum 1,5 m odległości od stanowiska obsługi serwisu.
  3. Ewentualne dodatkowe ustalenia w dalszej kolejności mogą odbywać się, telefonicznie bezpośrednio z Doradcą, pod nr teflonu 81 446 82 22
  4. Odbiór auta następuje po zakończeniu prac w serwisie po poinformowaniu przez Doradcę klienta i uzgodnieniu terminu odbioru.
  5. Samochód zostanie wydany w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt z Doradcą.
  6. Każdą sprawę i pytanie proszę kierować telefonicznie do Doradcy opiekuna klienta.
  7. Płatność za zrealizowaną usługę zachęcamy, aby dokonywać kartą.
  8. Państwa samochód zostanie po naprawie zdezynfekowany

Wszystkie te zasady służą poprawie bezpieczeństwa oraz po to, aby zapobiegać potencjalnemu przeniesieniu wirusa. Dbamy o wspólne bezpieczeństwo.